Suomen metsäkeskuksen tulevaisuuskatsaus: Saha- ja puutuotealalle lisää tuottavuutta ja kasvua

Suomen metsäkeskuksen uusimman tulevaisuuskatsauksen mukaan suomalaisten saha- ja puutuotealan yritysten kannattaa tulevaisuudessa tuottaa pitkälle jalostettuja puutuotteita, joille on kysyntää markkinoilla. Sen lisäksi alan yritysten täytyisi myös lisätä tuottavuuttaan. Lähivuosina moni saha- ja puutuotealan yritys tulee vaihtamaan omistajaa, mikä on mahdollisuus liiketoiminnan kasvuun. 

Metsäkeskuksen tulevaisuuskatsauksen mukaan saha- ja puutuotealan yritysten kannattaisi tavoitella tuotteilleen korkeaa jalostusarvoa, pitkää elinkaarta ja kierrätettävyyttä, koska tulevaisuudessa markkinoilla on entistä enemmän kysyntää pitkälle jalostetuille puutuotteille.

– Puutuotteiden ilmasto- ja ympäristövaikutukset, tuotannon tehostaminen, osaamisen syventäminen sekä puutuotteiden jalostusarvon kehittäminen ovat tulevien vuosien merkittävimpiä haasteita, sanoo projektipäällikkö Jouni Silvast Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäsektorin täytyisi lähivuosina tuplata puun käyttö rakentamisessa ja kasvattaa puun jalostusarvoa. Puutuoteteollisuudessa korkein jalostusarvo on puuelementeissä, rakennuspuusepän tuotteissa sekä vanerin ja muiden puulevyjen tuotannossa. Tulevaisuuskatsauksen mukaan suomalaisten saha- ja puutuotealan yritysten kannattaa erikoistua yhä enemmän puuelementtien ja -materiaalien esi- ja sarjavalmistukseen, mikä laskee puurakentamisen kustannuksia. 

Puu on ainoa merkittävä uusiutuva rakennusmateriaali, ja rakennuksissa se säilyy pitkäaikaisena hiilivarastona. Suomen saha- ja puutuoteteollisuuden tuotteista merkittävä osa päätyy rakentamiseen, jonka vuoksi puurakentamiseen ja sen kasvuun kohdistuvat suuret odotukset. 

Rakennusten hiilijalanjäljen laskennan arvioidaan tulevan osaksi rakennusmääräyksiä vuodesta 2025 alkaen. Sen vuoksi yhä useammalle puutuotteelle täytyisi saada ympäristöseloste, jolla esitetään tuotteen ympäristövaikutuksia. Vähähiilisille puutuotteille on tilausta myös kansainvälisillä markkinoilla, mutta ympäristövaikutukset täytyy pystyä todentamaan asiakkaille.

Suomessa on myös korkealaatuista huonekaluteollisuutta. Suomalainen design on kilpailuvaltti ja massiivipuisten huonekalujen elinkaari on pitkä. Suomen huonekaluteollisuuden arvo on ollut vuosittain noin 1,4 miljardia euroa. Huonekalujen viennin osuus on ollut vain 10–20 prosenttia koko tuotannon arvosta, eli sitä olisi mahdollisuus lisätä. 

Metsäkeskuksen tulevaisuuskatsauksen mukaan työn tuottavuutta saha- ja puutuotealalla voidaan lisätä. Se onnistuu ottamalla käyttöön uutta teknologiaa, kouluttamalla työntekijöitä ja yritysjohtoa sekä digitalisoimalla ja automatisoimalla tuotannonohjausjärjestelmiä. Lähivuosina moni alan yritys vaihtaa omistajaa. Omistajanvaihdos on mahdollisuus kasvattaa yrityksen liiketoimintaa. 

– Suomen metsäkeskuksen hanketoiminnan ja yritysneuvonnan päätavoitteena on, että nykyistä suurempi osa pienemmistä yrityksistä saadaan myös kasvupolulle, Silvast sanoo.

Suomen metsäkeskuksen yrityspalvelut tuottaa tulevaisuuskatsauksia yrittäjille. Metsäkeskuksen yrityspalveluissa työskentelee yritysneuvojien lisäksi metsänhoidon, bioenergian, metsäteiden ja logistiikan, puurakentamisen sekä metsä- ja luonnontuotealan asiantuntijoita. 

Saha- ja puutuoteala -tulevaisuuskatsaus löytyy Metsäkeskuksen verkkosivuilta: https://www.metsakeskus.fi/fi/asiointi/yrityspalvelut/tulevaisuuskatsaukset

Jaa artikkeli

Kategoriat