Teollisen puurakentamisen tehdasinvestointi Savonlinnaan

MH-Rakenne Oy on käynnistämässä uuden innovatiivisen rakennusmoduulituotannon Savonlinnassa. Yritys on kehittämässä uutta innovatiivista tilaus-, suunnittelu- ja tuotantoteknologiaa modulaariseen rakentamiseen ensivaiheessa Suomen markkinoille ja toisessa vaiheessa kansainvälisille markkinoille. Kehitystyö perustuu yhtiön omaan innovatiiviseen tuotekehitykseen, mitä yritys on tehnyt tiiviisti XAMKin ja Aalto yliopiston kanssa. Teknologian kehittäminen ja testaustoiminta perustuu Savonlinnan teknologiapuisto Nohevan teollisen puurakentamisen tki-laboratorion hyödyntämiseen. Modulaarisessa rakentamisessa valmistetaan esimerkiksi saumattomia seinä-lattia-katto –komponentteja, joita hyödynnetään teollisessa puurakentamisessa.

MH-Rakenne Oy:n investoinnin myötä yhtiön tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa nykyisestä noin 3 miljoonasta eurosta 9 miljoonaan euroon. Työpaikkoja tehtaaseen tulee ensi vaiheessa 30.

– Olemme kehittäneet uuden innovatiivisen teknologian rakentaa teollisesti puurakennuksia. Markkinat tuotteelle on olemassa. Kaupungin yritysmyönteisellä aktiivisuudella on ollut iso merkitys tehdasinvestoinnin Savonlinnaan sijoittautumiselle. Myös teknologiapuiston puurakentamisen laboratorioiden hyödyntämisellä on myönteinen vaikutus investointiin. Edellytys investoinnin toteuttamiselle on vielä Ely:n investointiavustuksen saaminen. Rakentaminen käynnistetään heti kun avustuspäätös saadaan, kertoo toimitusjohtaja Mikko Hirvonen.

– Erinomaista, että Savonlinnan Suomen suurimpiin kuuluva mekaanisen metsäteollisuuden keskittymä vahvistuu uudella teollisen puurakentamisen tehtaalla. Teknologiapuiston insinöörikoulutuksella ja puulaboratorioilla on juuri ollut tavoitteena luoda kilpailuetua tämänkaltaisen teollisuuden Savonlinnaan sijoittumiselle, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

Teknologiapuisto Noheva on koulutus-, tutkimus-, tuotekehitys- ja testausympäristö korkeanteknologian yrityksille. Se palvelee sellu- ja paperiteknologiaa sekä puurakentamisen, sähkömekaanista ja elektroniikkateollisuutta. Teknologiapuistossa on viisi tutkimuslaboratoriota, puurakentamisen-, biotuotetekniikan ja sähkötekniikan insinöörikoulutukset, Aalto-yliopiston professuuri ja Luonnonvarakeskuksen professori. Parhaillaan on käynnissä massiivipuu- ja hybridirakentamisen tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion rakentaminen. Teknologiapuiston avulla yrityksiin on syntynyt noin 200 miljoonan euron edestä vientiliikevaihtoa.

Jaa artikkeli

Kategoriat