UPM Plywood investoi Joensuun vaneritehtaan kilpailukykyyn

UPM investoi 10 miljoonaa euroa UPM Plywoodin Joensuun vaneritehtaan kehittämiseen. Investointi sisältää uusia tuotantolinjoja, uusia työtiloja sekä 720 neliömetriä kokonaan uutta tuotantotilaa. UPM:n investointi vahvistaa tehtaan kilpailukykyä parantamalla toimitusvarmuutta ja varmistamalla vaativien tuotteiden korkean laadun.

– Henkilöstöllä on merkittävä rooli tehtaan menestyksessä. Laadukkaat tuotteet syntyvät sitoutuneiden osaajien käsistä, ja ylpeys asiakaslupauksen pitämisestä varmistaa täsmällisesti asiakkaille lähtevät toimitukset. Panostamalla tehtaan uudistamiseen ja uusiin tiloihin yhtiö pyrkii tarjoamaan työlle myös parhaat mahdolliset edellytykset, sanoo UPM Plywoodin liiketoimintajohtaja Mika Kekki.

– UPM Plywood solmi viime viikolla kolmivuotisen työehtosopimuksen, ja lisäksi tehtaalla on uudistettu kaikki paikalliset sopimukset, joilla tämän investoinnin lisäksi tuetaan työn sujuvuutta ja oman yksikön menestymistä, sanoo UPM Joensuun tehtaanjohtaja Antti Rinkinen.

UPM Joensuu valmistaa vaneria sekä vanerisia komponentteja vaativiin teollisiin käyttökohteisiin, kuten raskaan kaluston perävaunujen lattioihin ja nesteytettyä maakaasua kuljettavien LNG-tankkereiden eriste-elementteihin. Teollisissa käyttökohteissa tuotteiden tasainen ja korkea laatu sekä toimitusten varmuus ja täsmällisyys korostuvat. Vialliset tai väärään aikaan saapuvat komponentit aiheuttavat hankaluuksia asiakasyritysten tuotannossa.

– Uudet modernit tuotantolinjat helpottavat työntekoa, ja uusien paikallisesti sovittujen mallien avulla pystymme optimoimaan tuotantoa ja samalla järjestämään töitä myös työntekijöiden näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla, sanoo UPM Joensuun pääluottamushenkilö Tomi Vikla.

Nyt tehtävä investointi on jatkoa viime vuosien kehityshankkeille. Vuonna 2020 UPM Joensuun tehtaalla otettiin käyttöön uusi biolämpölaitos ja vuosina 2018–2020 päivitettiin tuotantolinjoja. Tehdas työllistää noin 170 henkilöä, ja sen vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin 55 000 kuutiometriä.

Jaa artikkeli

Kategoriat