Kilpailu osaajista kovenee

Pienenevät ikäluokat ja lisääntynyt koulutustarjonta aiheuttavat tulevaisuudessa kroonisen pulan osaajista niille toimialoille, joiden vetovoima on nuorten mielestä alhainen. Puutuoteteollisuus on valitettavasti ollut vuosia, ellei vuosikymmeniä yksi niistä teollisuudenaloista, jotka eivät ole nuorten silmissä kovinkaan kiinnostavia.
Miksi kova osaaminen on tärkeää? Osaavat ihmiset ratkaisevat yrityksen menestyksen ja menestyneisiin yrityksiin halutaan työllistyä. Teollisessa liiketoiminnassa menestyminen edellyttää korkeaa tuottavuutta sekä tuotannossa että myös kaikessa muussa yrityksen toiminnassa. Tuottavuuden kannalta kriittistä on pysyä mukana digitalisaation kehityksessä ja kyetä ripeästi ottamaan käyttöön alalle sopivia sovelluksia ja käytäntöjä. Puutuoteteollisuudessa on pulaa hyvät IT-taidot omaavista osaajista ainakin tuotantoautomaatioon, tuotannon johtamiseen, projektien johtamiseen, puurakenteiden suunnitteluun, myyntiin ja myynnin johtamiseen liittyvissä tehtävissä.
Miten koulutus vastaa? Puutekniikan insinöörikoulutus on keskittynyt Lahteen nykyiseen LAB-ammattikorkeakouluun. Koulutusta on voimakkaasti kehitetty ja perinteisen päivätoteutuksen rinnalla on mahdollisuus monimuoto-opiskeluun. Lisäksi on tarjolla muuntokoulutusta puutekniikan insinööriksi. Toiminta näyttää hyvältä ja ammattitaitoiselta. Toivotaan, että painopiste säilyy insinööritaitojen opettamisessa ja ala saisi Lahdesta kovasti kaivattuja osaajia. Alan diplomi-insinööreille olisi varmasti kysyntää, ja toivottavasti Aalto-yliopiston biotekniikan ja biotuotteiden laitokselta löytyisi tulevaisuudessa selkeä kokonaisuus puutekniikan diplomi-insinööreiksi haluaville.
Mitä voitaisiin tehdä puutuoteteollisuuden kiinnostavuuden parantamiseksi? Ilmaston lämpenemisen hidastaminen ja kestävä kehitys liitetään puutuotteisiin myönteisesti ja ilman soraääniä. Riittääkö tämä alan vetovoiman lisäämiseen, kun kaikki muutkin alat panostavat fossiilittomuuteen ja kiertotalouteen? Ympäristöystävällisyyden ja puun perinteisten mielikuvien rinnalle voisi nostaa argumentteja, joilla puutuotteet asemoitaisiin nykyaikaisiksi huipputeknologiaa edustaviksi tuotteiksi, jotka kiinnostaisivat myös urbaaneja ja uusia teknologisia ratkaisuja haluavia henkilöitä.
Nuorten mielikuviin vaikuttavat myönteisesti yritysten yhteistyö oppilaitosten kanssa, hyvät kesätyöpaikat, opinnäytetöiden teettäminen ja valmistuneiden palkkaaminen. Yritykset, joissa tarjotaan monipuolisia työtehtäviä, laajempia toimenkuvia, vaativia asiantuntijatehtäviä, näyttöihin perustuvia urapolkuja ja kilpailukykyisiä palkkoja yhdistettynä hyvään ja ihmisiä arvostavaan johtamiseen, menestyvät ja ovat haluttuja työnantajia.
Puu on muodissa, materiaalina puu on monipuolinen ja sen teollinen jalostaminen vaatii osaamista ja huipputeknologiaa, tuotteet sitovat hiiltä ja tuotanto on päästötöntä. Puulla on tulevaisuus. Kaikki me alalla työskentelevät tiedämme, kuinka vaativa materiaali puu on ja kuinka hienoa sen avulla on tehdä liiketoimintaa. Olkaamme siis ylpeitä alastamme ja kerrotaan se myös muille.

 

Arto Salo
Suomen Puuteollisuusinsinöörien yhdistyksen pj.
Konsulttiyrittäjä Asato Finland Oy

Jaa artikkeli

Kategoriat