8/2020

Leuka pystyyn

”Metsäteollisuus vaikeuksissa. Tehtaita suljetaan” – näin on kerrottu julkisuudessa jälleen kuluvan vuoden aikana. Samalla on ennakoitu, mitkä tehtaat ovat seuraavana ajautumassa ongelmiin. Tämä median käyttämä ilmaisu kertoo uutisia seuraavalle yleisölle viestiä, jonka perusteella muodostetaan kuvaa koko toimialastamme. Ongelmat kohdistuvat kuitenkin selkeästi paperituotteiden kysynnän laskuun ja tuotannon ylikapasiteettiin. Epätäsmällinen otsikointi voi leimata koko metsäalan auringonlaskun toimialaksi. Se vaikuttaa epäilemättä niiden nuorten mielikuviin, jotka tekevät niin opiskelupaikan valintaa kuin koko elämänuraa koskevia valintoja.

Tuntuu, että suuri osa suomalaisista on edelleen tietämätön siitä, mitä sahoilla tuotetaan tai että sahatavara on Suomen kuudenneksi suurin vientiartikkeli ohittaen tilastossa esim. paljon julkisuutta saavat risteilyalukset. Sahatavaraa kuvitellaan käytettävän edelleen pelkästään ”monttutavarana” ja saha-alaa ”yksinkertaisten miesten yksinkertaisena hommana”, kuten vanha kollegani kuvaili vaikutelmiaan kuulemistaan keskusteluista eräillä kokkareilla pääkaupunkiseudulla ja kerättyään sääliviä katseita, kun kertoi tehneensä työuransa sahatavaran vientikaupan parissa.

Vaikka teollisuutemme etujärjestöt ovat tehneet hyvää työtä oikean tiedon julkistamisessa, työsarkaa on edelleen kovasti kyntämättä, jotta sahateollisuutta ja siihen liittyviä toimialoja saadaan tehtyä entistä paremmin tunnetuksi kotomaassamme. Hiilikeskustelut sekä puurakentamisen ympäristöystävällisyys tarjoavat nyt oivat mahdollisuudet tuoda toimialamme vähäpäästöisyyttä ja potentiaalia esille, ja viestiä myös omaa tulevaisuuttaan pohtiville nuorille alamme positiivisista mahdollisuuksista.

Teollisuutemme sisällä voimme kohottaa alamme ja oman työmme arvostusta huolehtimalla tietojen ja taitojen jatkuvasta kartuttamisesta. Oppisopimuskoulutuksen järjestäminen on ottanut aimo harppauksen saha-alalla parin viimeisen vuoden aikana unohtamatta jo aiemminkin työn ohessa suoritettuja ammattitutkintoja. Tärkeänä koetaan mahdollisuudet tutustua toimialaan myös toisten alan toimijoiden laitoksilla. Perinteisillä teollisuusretkeilyillä, alan messuilla, yhdistyksien kokouksiin (Puumiehet, Sahateollisuusmiehet) osallistumisella nähdään edelleen olevan suuri merkitys toimialan ymmärtämisessä ja uuden omaksumisessa ja oppimisessa.

Suomalaisen sahateollisuuden korkea osaamisen taso ja joustavuus tunnetaan maailmalla. Japanissa, Kiinassa, Lähi-Idässä sekä eurooppalaisilla markkinoilla suomalaiset on noteerattu ykköseksi niin luotettavuudessa, laadussa kuin muissa kaupan osatekijöissä. Voimme rohkeasti pitää leukamme pystyssä, suomalainen osaaminen puualalla on maailmanlaajuisesti hyvin korkealla tasolla. Kerrotaan tätä sanomaa myös medialle, koulujen opinto-ohjaajille, järjestetään tuotantolaitoksilla avointen ovien päiviä, tarjotaan kesätyöpaikkoja nuorille. Näin huolehdimme, että viesti menee varmasti perille.

Jyrki Mantere
Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistyksen sihteeri
jyrki.mantere@pp.inet.fi

Jaa artikkeli

Kategoriat