Markkinatrendit vahvistavat sahateollisuuden asemaa markkinoilla

Sahatavaran tuotanto ylitti ennakko-odotukset selvästi päätyen 10,9 miljoonaan kuutiometriin loppuvuoden hyvin sujuneen tuotannon ansiosta. Sahatavaran kysyntä niin viennissä kuin kotimaassakin on pysynyt aktiivisena aina viime kesästä alkaen. Virusepidemian vaikutukset ovat tähän asti olleet mieluummin positiivisia kuin negatiivisia viime kevään pudotuksen jäätyä lyhyeksi. Sahat kantoivat kortensa kekoon tässäkin talouskriisissä.

Metsäala käy läpi suurta rakennemuutosta. Tuoteportfolion rakenne muuttuu, kun useiden painopapereiden elinkaari lähenee loppua ja samanaikaisesti pakkausmateriaalien ja pehmopaperien markkina kasvaa. Markkinamuutos perustuu ensisijaisesti digitaalisuuden mahdollistamaan mediakentän muuttumiseen ja viestinnän siirtymisestä paperilta erilaisiin luku- ja muihin laitteisiin.

Teknologian kehityksen lisäksi myös asiakkaiden arvot ja käyttäytyminen muuttuvat. Ekologiset ja sosiaaliset kriteerit ohjaavat entistä enemmän kulutusta talouden lisäksi. Ilmastonmuutos tunnustetaan entistä laajemmin ja ilmastonmuutosta hidastaviin toimenpiteisiin ryhtyy nyt myös Kiina. Kiinan presidentti Xi ilmoitti syksyllä 2020 Kiinan pyrkivän hiilineutraaliuteen vuonna 2060. Tavoite on erittäin kunnianhimoinen, sillä Kiina on yksi maailman suurimmista hiilen käyttäjistä. Lisäksi USA liittyy ilmastonmuutosta hidastavaan joukkoon presidentti Bidenin johdolla. Kehitys on positiivista ja luo mahdollisuuksia suomalaisille metsäalan toimijoille ko. maissa.

Päästövähennykset ovat välttämättömiä, eikä niitä voida kompensoida esimerkiksi rajoittamalla ilmastoystävällisten ja fossiilisia tuotteita korvaavien tuotteiden raaka-ainehuoltoa. Ylimitoitettuja suojeluhankkeita on vältettävä ja keskityttävä metsätaloudessa sellaisten ratkaisujen löytämiseen, joissa metsien käsittelyssä huomioidaan kasvu, kestävyys ja monimuotoisuus. Suomessa pystymme siihen.

Rakennusteollisuus on yksi suurimmista päästöjen aiheuttajista ja kaikkien rakennusmateriaalien valmistajat ovat ryhtyneet toimenpiteisiin, joilla pyritään pienentämään toimialan hiilijalanjälkeä. Prosesseja kehitetään vähäpäästöisemmiksi, massoja alennetaan ja rakenneratkaisuilla haetaan energiatehokkuutta.

Markkinamuutokset tarjoavat mahdollisuuksia suomalaiselle sahateollisuudelle. Pitkäkiertoiseen, kestävästi tuotettuun raaka-aineeseen perustuva ja pitkäkiertoisia tuotteita valmistava teollisuus on markkinalähtöisesti ajatellen hyvin asemoitunut markkinoille. Puu tarjoaa erinomaisia ratkaisuja ei ainoastaan puhtaassa puurakentamisessa, vaan myös rakennuksissa, joissa eri materiaaleja pyritään sijoittamaan sopivimpiin kohteisiin mahdollisimman ilmastoystävällisten ratkaisujen löytämiseksi.

Ympäristöministeriön linjaus puun osuuden nostamiseksi 45 %:iin julkisessa rakentamisessa on erinomainen esimerkki, miten vähähiilisiin ratkaisuihin päästään.

Nyt on aika vahvistaa sahateollisuuden asemaa suomalaisen metsäsektorin sisällä ja vahvistaa myös sahatavaran kotimaista jalostusta ja käyttöä. Sahat ja sahatavara tukevat myös muuta metsäsektoria erinomaisen ilmastotarinansa ansiosta.

Kai Merivuori
Toimitusjohtaja

Sahateollisuus ry

Jaa artikkeli

Kategoriat