6/2020

Metsäteollisuuden ilmastotiekartta katsoo eteenpäin

Vaikka elämme poikkeuksellisen haastavaa ajanjaksoa, Suomessa tulee osata katsoa eteenpäin. Talous on syöksynyt sekä Suomessa että globaalisti koronapandemian ja siihen kytkeytyneiden rajoitteiden seurauksena. Myös Suomen hallituksen ensimmäinen vuosi on ollut värikäs. Muutoinkaan alkuvuosi ei ollut tavanomainen. Suomessa työmarkkinakierros oli vaikea, ja talvi poikkeuksellisen vaikea puunhankinnan näkökulmasta. Myönteisenä poikkeuksena voi mainita, että sentään juhannuksena oli lämmintä ja aurinkoista.

Kaikesta turbulenssista huolimatta Suomen tulee osata katsoa eteenpäin. Nykyinen taloustilanne on vaikea, ja korjausliikettä tarvitaan työttömyys- ja velkaantumiskehityksen pysäyttämiseksi.

Vaikka taloustilanteen parantamiseksi tarvitaan korjausliikettä, korostuu ilmastopolitiikka jatkossakin. Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus laatii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toimialakohtaiset ilmastotiekartat, jotka sovitetaan yhteen uusien ilmastotoimien kanssa. Metsäteollisuus vastasi esitettyyn haasteeseen valmistelemalla oman tiekartan yhdessä tutkijoiden kanssa.

Metsäteollisuuden ilmastotiekartta korostaa tuotannon päästöjen vähentämistä, metsäteollisuuden tuotteiden ilmastohyötyjä, metsien hoidon roolia metsien hiilivaraston kasvattamisessa sekä hiilivuodon ehkäisyä. Samalla se tarjoaa tiekartan, joka osaltaan auttaisi talouskurimuksesta ulospääsyyn.

Ilmastotiekartan viitoittaman tien toimeenpano on koronakriisin jälkeen entistä tärkeämpää, mikäli Suomi jatkossakin arvostaa kustannustehokasta ilmastopolitiikkaa ja työllisyyden myönteistä kehitystä. Metsät tarjoavat työtä nyt ja tulevaisuudessa. Jo tällä hetkellä metsäteollisuuden tuotteet luovat ilmastohyödyn, joka kattaa yli kolmasosan kaikista Suomen hiilidioksidipäästöistä. Metsät ja puusta valmistettavat tuotteet ovat tärkeitä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Metsät ja niiden kestävä käyttö on Suomen voimavara.

Metsäteollisuus korostaa investointien ja teollisuuden kustannuskilpailukyvyn merkitystä ilmastopolitiikassa. Tuotannon päästöjä tulee Suomessa alentaa investointien kautta, ei työpaikkoja ja hyvinvointia vähentämällä. Metsien hiilivarastoa tulee vahvistaa aktiivisen ja oikea-aikaisen metsänhoidon kautta, ei vähentämällä puunkäyttöä ja metsänomistajien tulovirtaa. Metsäteollisuuden tuotteiden ilmastohyöty tulee tunnistaa, ja investointien kautta sitä voidaan nykyisestäkin kasvattaa. Myös hiilivuodon riski on todellinen. Emme halua tuotannon valuvan maihin, joissa ympäristöasioihin ei panosteta vastaavalla tavalla kuin Suomessa.

Ilmastotiekartta on siis valmis. Toivottavasti päättäjät hyödyntävät elinkeinoelämän ja tutkijoiden yhteistä lopputuotetta poliittisia päätöksiä tehtäessä.

Matti Mäkelä
Kotimaan metsäasioiden päällikkö
Metsäteollisuus ry

Jaa artikkeli

Kategoriat