8/2023

Mitä odotat puutoimialalta, hallitus?

Ympäristöministeriön puuohjelman päätösseminaari pidettiin. 90-luvulta jatkuneiden, meidän monien tekemiseen vaikuttaneiden, puuohjelmien ketju katkeaa. Talouskurihallitus laittaa Puurakentamisen edistämisohjelman lisäksi pisteen myös YM:n Vähähiilisen rakentamisen ohjelmalle ja Kestävä kaupunki –ohjelmalle sekä maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni –ohjelmalle. Olemme uuden edessä. Valtion ohjelmien myötä myös TKI-hankkeiden rahahanat sulkeutuvat.

Kesällä aloittanut uusi hallitus kuitenkin säästölinjastaan huolimatta haluaa lisätä ja edistää puurakentamista. Se aikoo uudistaa rakentamisen sääntelyä, parantaa alan vientimahdollisuuksia ja käyttää kannustimia puurakentamisen vauhdittamiseksi. Hallitusohjelman tavoitteeksi on kirjattu myös puuta käyttävän teollisuuden arvonlisän sekä puun jalostusasteen nostaminen. Lisäksi valtioneuvosto on antanut itselleen tehtävän kanavoida TKI-rahoitusta puurakentamiseen ja panostaa alan koulutukseen. Mutta miten?

Hallitusohjelmaa on eletty neljä kuukautta, vuosi lähenee loppuaan ja konkreettisista toimista ei ole tietoa eikä budjetissa ole rahaa. Hallitusohjelman kirjausten toteutumisesta ei vielä ole selvyyttä eikä puun käytön edistämistoimenpiteitä vielä ole.

Onkin niin, että ”pallo on meillä”. Alan toimijoilta odotetaan esiinmarssia? Vastuu toimenpide-ehdotusten tekemisestä on yrityksillä ja yhteisöillä, jotka tuntevat toimintakentän ja tietävät tarvittavat toimet.  Hallitusohjelman kirjaukset muuttuvat teoksi vain, jos ala nostaa tarvittavat asiat itse esiin.

Puuinfo on jo ilmoittanut ympäristöministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle sekä Business Finlandille auttavansa mielellään puurakentamisen edistämiseen liittyvien hallitusohjelmakirjausten toteuttamisessa. Tarvittavat toimet liittyvät, kysynnän kasvattamiseen ja osaamisen lisäämiseen, joihin molempiin Puuinfolla on myös omat strategiset tavoitteensa. Puuinfo tavoittelee strategiallaan myös yhteistyötä. Puuinfo haluaa olla haluttu kumppani puun käytön edistämisprojekteissa.

Lienee pienellä alalla kaikille selvää, ettei kukaan voi toimia yksin. Kaikkien toimijoiden panosta tarvitaan ja yhteistyö on avainsana. Pienet resurssit kannattaa käyttää tehokkaasti ja jaetusti, niistä ei kannata kilpailla.

Julkinen tuki on keskeinen tekijä, mutta myös yksityisen sektorin TKI-toimintaa ja kolmannen sektorin voimaa tarvitaan. Kaikkien etu on, että puurakentamisen edistämiseen liittyvät toimet ovat selkeitä, suunniteltuja ja niiden taustalla on vahva yhteistyö eri toimijoiden välillä. Keskinäisellä kommunikoinnilla, ymmärryksen lisäämisellä ja yhteistyöllä voimme varmistaa, että puurakentaminen saa tarvitsemansa tuen ja että se on kasvavaa, kestävää ja kilpailukykyistä tulevaisuudessa.

Nähdään Puupäivässä 2.11.!

Anu Turunen
Puuinfo Oy:n toimitusjohtaja

Jaa artikkeli

Kategoriat