7/2022

Onko Suomi maailman paras toimintaympäristö sahateollisuudelle?

Sahoista sukeutui setelikoneita, kirjoitti Kauppalehti 14.9.2022 ja jatkoi, että kasvu ja kannattavuus ovat toimialojen huippua. Sahateollisuudessa investoidaan niin uusiin laitoksiin kuin vanhojen modernisointiin ja pullonkaulojen avaamiseenkin. Puuta on metsissämme enemmän kuin koskaan. Selluhaketta kysytään ja puru ja kuori käyvät nouseviin hintoihin kaupaksi. Vientitilastoissa sahatavara kiipesi neljänneksi tärkeimmäksi vientiartikkeliksi vuonna 2021 ja markkinoille on povattu pitkällä tähtäimellä kahdesta kolmeen prosentin vuosittaista markkinakasvua. Onko Suomesta siis tullut maailman paras sahateollisuuden toimintaympäristö?

Suomalainen sahateollisuus tunnetaan ilmastoystävällisenä, matalakatteisena, mutta sitkeänä perusteollisuutena, jonka taloudellinen menestys ei yllä kilpailijamaiden tasolle. Kansainvälisen kannattavuusvertailun (2018) mukaan suomalaissahat seilasivat jumbosarjan peränpitäjänä. Mikä siis on muuttunut?

Suurin sahojen tuloksiin vaikuttanut tekijä on sahatavaran markkinahinnan heilahtelu. Kahdessa vuodessa on nähty kaksi hintapiikkiä, jotka nostivat sahojen liikevaihtoa huomattavasti. Myös sivutuotemarkkinat ovat kehittyneet positiivisesti. Harvoin nähty ilmiö, jossa sahatavaran hinta nousi ennen tukin hintoja, mahdollisti katteiden kohenemisen. Kolmantena tekijänä ovat voimakkaasti nousseet logistiikka- ja energiakustannukset. Sahatavaran hintapiikit olivat kuitenkin niin voimakkaita, että ne reilusti kompensoivat kustannusnousut.

Sahatavaran hinta on syksyllä romahtanut inflaation, korkojen nousun ja kuluttajaluottamuksen heikentymisen seurauksena niin koti- kuin vientimarkkinoillakin. Kustannukset eivät puolestaan ole laskeneet. Nähtävissä on kysyntähaasteita Venäjän hyökkäyksen ja muiden taloutta varjostavien geo-, talous- ja kauppapoliittisten uhkien takia. Lisäksi huolta tuovat puun saatavuuteen liittyvä EU:n ja kansallisen sääntelyn uhka, metsien suojelupaineet ja logistiikkahaasteet.

Kansainvälisillä suhdanneaalloilla surfatessa sahateollisuudessa on huolehdittava tuottavuuden jatkuvasta kehittämisestä. Kuluneet kaksi tuloksellista vuotta ovat olleet välttämättömiä sahojen tuottavuuden nostamiseksi kilpailijoiden tasolle – ja toivottavasti ohi. Metsien mahdollisuuksien ja asiakkaiden tarpeiden yhdistäminen on suomalaisille sahoille kilpailuetua tuovaa erikoisosaamista. Uusi sahateknologia ja digitalisaatio tuovat jo lähitulevaisuudessa uusia keinoja edun vahvistamiseen.

Onko Suomi siis maailman paras toimintaympäristö? Ehkä. Juuri nyt. Mutta suotuisat olosuhteet eivät ole pysyvällä pohjalla, sillä ne ovat suomalaista sahateollisuutta suotuisasti kohdelleiden kysyntä- ja tarjontashokkien ansiota. Toiveena on, että sahojen asema teollisuuspolitiikassa ja suurten yritysten toimialaportfoliossa tunnustetaan ja vahvistuu pysyvästi. Se olisi vastuullinen ja ilmastoystävällinen linjaus ja toisi sahat muiden metsätoimialojen kanssa kilpailullisesti samalle viivalle. Suomalaisen sahateollisuuden toimintaympäristöstä kannattaa huolehtia.

Kai Merivuori

toimitusjohtaja

Sahateollisuus ry

Jaa artikkeli

Kategoriat