10/23

Pitkäjänteisellä ajattelulla eteenpäin

Puurakentamisen julkiselle edistämiselle on sijansa Suomessa, ja viimeisten vuosien aikana olen havainnut kiinnostuksen puun käyttöön nousevan maailmanlaajuisesti. Merkille pantavaa on se, että Suomi koetaan esimerkillisenä niin puurakentamisen kuin edistämisen osaajana.

Nyt päättyvä puurakentamisen toimenpideohjelma on ollut vaikuttava. Resurssit on käytetty järkevästi ja muutosta on aikaansaatu monella tavoin. Näin toteaa ohjelmasta tehty vaikutusarviointi. Seitsemänvuotisessa ohjelmassa vuosibudjetti on vaihdellut 0,1 ja 3,0 miljoonan euron välillä, summautuen noin 13,5 miljoonaan euroon.

Suuri kiitos alalle aktiivisesta osallistumisesta ohjelman toimiin. Erityisesti toimialayhdistykset ovat olleet hankkeissa aktiivisesti mukana, ja tietysti tuomassa alan omarahoitusta mukaan. On tehty yhdessä oppimateriaaleja, tuottavuusloikkaa, kotimaisten kalusteiden tunnettuuden edistämistä, Heurekan Superpuuta, Fiksu kunta rakentaa puusta -kiertueita, ja niin edelleen. Kaikista avustetuista hankkeista, Simon le Roux meidän tiimistä, teki kattavan julkaisun. Se löytyy puuohjelman verkkosivulta osoitteesta
ym.fi/puurakentaminen.

Kooste kattaa ohjelman vuosina 2018–2023 myöntämät valtionavustukset ja erityisavustukset 110 kokeelliselle kehittämisen, ei-taloudellisen toiminnan, perustutkimuksen ja koulutuksen hankkeelle. Yhteensä ohjelma on myöntänyt 8 miljoonaa euroa valtionavustuksia näille hankkeille. Hankkeiden toteutuneet budjetit olivat kokonaisuudessaan yli 15 miljoonaa euroa.

Valtion panostukset alan kehittämiseen erillisen ohjelman kautta ovat nyt hetkeksi ohi. Puutuoteteollisuuden ja -rakentajien pitää huolehtia, että puurakentaminen on teemana mukana muissa ohjelmissa, t&k -rahoitusjaoissa, muissa edistämistoimissa jne. Ohjelman päätösseminaarissa maa- ja metsätalousministeriön valtiosihteeri Päivi Nerg peräänkuulutti alan aktiivisuutta tässä hetkessä. Sitä tarvitaan paikallisella, valtakunnallisella ja Euroopan tasolla.

Puurakentamisen vahvan kasvun aika on nurkan takana. Käynnistimme ohjelman aikana eurooppalaisen ministeriöiden verkoston, jossa puurakentamisen mahdollistamistoimia mietitään ja kehitetään yhdessä. Verkostossa on nyt 29 maata ja tiedonsiirto sekä yhteiset hankkeet ovat käynnissä. Tuloksia tulee kasvavan markkinan muodossa lähitulevaisuudessa. European Wood Policy Platformia – woodPoP –kannattaa seurata.

Niin Suomessa kuin muuallakin tarvitsemme kiireisesti uutta näkökulmaa rakentamisen kulttuuriin ja toimintatapoihin, jotta voimme mahdollistaa kestävämmät ratkaisut ja puun käyttö. Ja meidän pitää ymmärtää, että puu tarvitsee aikaa. Metsät ja puut haastavat meitä pitkäjänteiseen vuosisatojen ja sukupolvien yli menevään ajatteluun. Puiden istuttaminen tehdään aina tulevien sukupolvien hyväksi. Metsien hoito, hyödyntäminen ja puun käyttö rakentamisessa edellyttää malttia ja pitkäjänteistä sitoutumista.

Petri Heino
Ympäristöministeriö, ohjelmapäällikkö, puurakentamisen ohjelma

Jaa artikkeli

Kategoriat