10/2021

Puurakentaminen uuteen nousuun

Puurakentamista on edistetty julkisella rahalla Suomessa jo reilusti yli 20 vuotta. Joidenkin mielestä tulokset ovat olleet huonoja. Minun mielestäni on tehty paljon hyvää, mutta samaan aikaan kasvukeskuskaupunkien kaavoitus ja rakentaminen on suosinut enemmän betonin kuin puun käyttöä.

Suomessa kasvukeskusten asuntorakentamista on ohjannut ja ohjaa tulevaisuudessa entistä voimakkaammin valtion ja kasvukeskuskaupunkien väliset MAL-sopimukset sekä niihin sisällytetyt valtion tuet. MAL sopimusjärjestelmää laajennettiin tänä vuonna kattamaan pääkaupunkiseudun, Turun, Tampereen ja Oulun lisäksi myös Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkialueet, joissa käynnistetään vähintään 1,4 miljardin euron toimenpiteet.

”2030-luvulle katseen suuntaavat MAL-sopimukset ohjaavat maankäyttöä siten, että päästötön liikenne lisääntyy ja asuminen painottuu liikenteen kannalta hyville sijainneille.” kertoo entinen ympäristöministeri Krista Mikkonen ministeriön sivuilla. Tässä lauseessa kulminoituu karusti suomalainen asuntopolitiikka – asuntorakentamista ohjaavat liikennejärjestelyt, eivät ihmisten tarpeet ja toiveet. Pääkaupunkiseudun MAL -seurantaraporteista käy ilmi, että vuonna 2020 kaavoitetusta asuinkerrosalasta 86% oli kerrostaloille, 3% rivitaloille ja 11% pientaloille.

Lähes 80 % suomalaista haluaisi asua rivi- tai pientalossa, mutta viime vuonna valmistuneista asunnoista suurin osa, 75 % tuli kerrostaloihin.* 15 vuoden aikana rivi- ja omakotitalojen vuosittaiset valmistumismäärät ovat pudonneet runsaasta 20 000 asunnosta alle 10 000 asuntoon. Vastaavana aikana rakennettujen kerrostaloasuntojen vuosittainen määrä on kasvanut 10 000 asunnosta yli 35 000 asuntoon. Puun käytön väheneminen Suomessa selittyy juuri tällä kehityksellä; puurakenteisten pientalojen markkinaosuuden lasku on vähentänyt myös puun käyttöä.

Pientalovaltaisemman kaupunkikehittämisen puolesta ovat viime aikoina käyttäneet puheenvuoroja myös tutkijat. Aalto yliopiston professori Seppo Junnilan mielestä tavoiteltaessa ekologista ja muuntojoustavaa yhdyskuntarakennetta, teknologian kehitys suosii pientalorakentamista. ** Helsingin yliopiston professori Mari Vaattovaaran mielestä Suomessa asuntotuotannon määrä on korvannut laadun ”suomalainen asuntopolitiikka on vienyt suomalaiset hellahuoneesta hotellihuoneeseen”.**  

Toivottavasti nyt tehdyt uudet MAL-sopimukset mahdollistavat kaavoituksen myös pientalorakentamisen tarpeisiin. Hyville paikoille kaavoitetuille pientalotonteilla vastataan parhaiten asukkaiden tarpeisiin ja samalla puun käyttö rakentamisessa saadaan uuteen nousuun. Pallo on kuntien kaavoittajilla ja päätöksentekijöillä.

 

*Rakennustutkimus RTS Oy

** https://rise.articulate.com/share/LaliXyRnRRaBl1rglU2F-3bIUtWIfREc#/lessons/l789V_vyUUsjZSlUFQr9_CeDuUTVLSu1

 

Seppo Romppainen
Hirsitaloteollisuus ry, toimitusjohtaja

 

 

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Kategoriat