8/2021

Puutuoteteollisuuden koulutus tienhaarassa

On mielenkiintoista huomata, että – mediassa käydystä varsin metsäteollisuuskriittisestä keskustelusta huolimatta – yhä suurempi osa LAB Ammattikorkeakoulun puutekniikan opiskelijoista kertoo valinneensa alan nimenomaan sen positiivisten asioiden vuoksi: puu nähdään perinteiseksi tulevaisuuden materiaaliksi ja sen ympäristövaikutukset koetaan pääsääntöisesti positiivisiksi. 

 

Alan koulutushaasteena on se, että Suomessa oli sukupolvi sitten useita kolmannen asteen oppilaitoksia, jotka johtivat saha- ja levyteollisuuden palvelukseen joko tuotannossa tai myynnissä. Ammattikorkeakoulutasoisia kouluttajia oli seitsemän. Yliopistoista nykyisestä Aallosta valmistui diplomi-insinöörejä ja Helsingin yliopiston kaupalliset metsänhoitajat olivat kovaa valuuttaa etenkin vientitehtävissä. 

 

Tänä päivänä laajempaa puutekniikan koulutusta antaa Suomessa ainoastaan LAB Ammattikorkeakoulu Lahdessa. Teollisuuden edustajien mukaan yliopistot ovat tänä päivänä korostetusti tutkimukseen keskittyviä oppilaitoksia, joista entiseen verrattuna vain harva päätyy saha- tai levyteollisuuden palvelukseen. TKI on toki erittäin tärkeää puutoimialallekin.

 

Ei kuitenkaan pidä unohtaa, että Suomi on maailman neljänneksi suurin havusahatavaran viejä. Erikoisvanereissa Suomi on johtava toimija maailman mittakaavassa. Thermowoodissa olemme maailman kärkeä. Kaikki nämä tuotteet pitää jonkun valmistaa ja siihen tarvitaan osaavaa henkilökuntaa. Tähän haasteeseen me pyrimme vastaamaan.

 

Alan opetuksen kulmakiviä on työelämälähtöisyys, eli opetussuunnitelmissa huomioidaan ei pelkästään tämän päivän tarpeisiin, vaan katseemme on jo pitkällä tulevaisuudessa. Jotta opetuksemme on mahdollisimman relevanttia LAB toimii erittäin läheisessä yhteistyössä alan yritysten kanssa, konetoimittajista eri markkinasegmentteihin keskittyviin yrityksiin ja edelleen logistiikan toimijoihin. Siksi automatisaatio, digitalisaatio, lean ja IoT ovat kaikki tärkeässä roolissa opetuksessamme.

 

Vaikka LAB Ammattikorkeakoulu on kasvattanut insinööriopiskelijoiden sisäänottoa, ei LAB yksin pysty vastaamaan alan koulutushaasteeseen. Olisiko nyt korkea aika miettiä eri oppilaitosten välisen yhteistyön tiivistämistä? Meillä jokaisella on omat vahvuutemme, joita yhdistämällä voisimme kasvattaa opetustarjontaamme ja samalla myös relevanssiamme teollisuuden suuntaan. TKI voidaan kytkeä saumattomasti opetukseen ja siten laajentaa oppimiskokonaisuuksia.

 

Yhdessä alan toimijoiden kanssa meidän tulee käytännön toimissamme lisätä yhteistyötämme ja myös vahvistaa alan kiinnostavuutta, jotta sekä määrä- että laatutavoitteet saavutetaan. Samoin aiemmin mainittu oppilaitosyhteistyö on välttämätöntä, jotta työvoimapula ei ala kurittamaan yrityksiä.

 

Esa Mikkonen
Sahateollisuusmiehet ry

LAB Ammattikorkeakoulu, lehtori, puutekniikka

 

Jaa artikkeli

Kategoriat