9/23

Rakentamisen hiljeneminen haaste puusepänteollisuudelle

Rakentamisessa on tulossa kysynnän näkökulmasta tavallista haastavampi talvi. Haettujen rakennuslupien määrissä on nähty poikkeuksellisen suuria pudotuksia. Kerrostalorakentamisessa valmistuu nyt viimeiset viime vuosien korkean lupatason seurauksena aloitetut rakennukset, mutta sen jälkeen työmaat hiljenevät.

Korkokehityksessä lienee huippu jo saavutettu, ja pienet kannusteet maksujen leikkaamiseksi sekä ensiasunnon ostajien tukemiseksi helpottavat asuntokauppaa ja myymättömän asuntovarannon purkamista. Rakennusalan ennusteissa elpyminen tulee olemaan hidasta ja uusien asuntojen rakentamisessa jäätäneen pysyvästi juuri ohitettuja huippuvuosia alemmalle tasolle.

Rakennusala on vedonnut hallitukseen alan kysynnän tukemiseksi. Rakentaminen on yhteiskunnan selkäranka ja työllistäjä. Riskinä on osaavan työvoiman katoaminen. Myös puusepänteollisuuden palveluksessa on paljon ulkomaista kokenutta työvoimaa, joka saatetaan menettää tämän suhdannevaiheen aikana.

Puutuoteteollisuudessa olemme korostaneet julkisen rakentamisen käynnissä pidon tärkeyttä sekä korjausrakentamisen tukemista. Julkisessa rakentamisessa kysyntä on ilmeinen: päiväkoteja, kouluja ja hoivarakennuksia tarvitaan kipeästi. Korjausrakentamisen hyödyt näkyvät esimerkiksi rakennusten energiatehokkuuden paranemisena sekä asumismukavuuden lisääntymisenä. Lisäksi korjausrakentaminen vastaa hyvin rakentamiselta vaadittavaan kiertotalouteen sekä ilmastopäästöjen vähentämiseen. Olemassa olevan rakennuskannan korjaaminen nykyvaatimuksia vastaavaksi vie vähemmän resursseja kuin uudisrakentaminen. Tätä tulee jatkossa myös säädösohjaus tukemaan. Korjausrakentamisessa käytetään uudisrakentamista enemmän puutuotteita.

Menneinä taantumina on huomattu, että kuluttajat aktivoituvat kunnostamaan ja uudistamaan kotiaan, uudistaa esimerkiksi keittiön tai vaihtaa ikkunat ja verhoukset. Näissä hankkeissa ei korkotasolla ole vaikutusta, ja kotitalousvähennys auttaa ohjaamaan kysyntää kotimaisille luotettaville tekijöille. Rakennusmateriaalien hinnatkin ovat niianneet viime vuosista, ja työvoiman saatavuus pieniin hankkeisiin on helpottunut ratkaisevasti.

On myös katsottava suhdanteen ylitse. Rakentamisen tulee osallistua ilmastokriisin ratkaisemiseen ja siksi vähähiilisten ratkaisujen kysynnän tulee olla säädösohjattua. Olemme huolissamme hallituksen epäröinnistä rakennusten ilmastoselvityksen toimeenpanossa. Meillä on onneksi hyvä keskusteluyhteys ympäristöministeriöön ja olemme päässeet perustelemaan kantojamme. Rakentamisen ilmastopäästöjen sääntely nostaa puutuotteiden arvostusta, koska ne ovat luonnostaan vähäpäästöisiä ja varastoivat hiiltä.

Aila Janatuinen

Johtava asiantuntija, ympäristö ja kiertotalous

Puutuoteteollisuus ry

Jaa artikkeli

Kategoriat