3/2023

Rakentamislaki vahvistaa digitiedon käytön rakentamisessa

Digitaalisuus ei puutuotealalla ole mitään uutta, päinvastoin. Tuotantoprosessien vaatimien digitaalisten tietojen kerääminen alkaa viimeistään metsäkoneen ohjaamossa. Samalla tieto tehtaalle tulossa olevasta raaka-aineesta alkaa kertyä, samalla sitä heijastellaan myynnin tietokantoihin. Suomen metsistä on valtavasti digitaalista tietoa olemassa, joka on tarkentumassa niin, että pian kaukokartoituksella voidaan päästä jopa yksittäisen puun tason tietoon.

Tehtaiden tuotannossa tietoa kerätään eri prosessin vaiheissa. Digitaidot ovatkin työvoiman osaamisprofiilissa arvossaan, tietokoneen hiiri onkin työkalupakin päällimmäinen esine. Kertyneen tiedon liikkumisessa on kuitenkin katkoksia, erityisesti toimialalta toiselle siirtyessä. Kaikki toimialat eivät myöskään ole kovin edistyneitä tiedon hyödyntämisessä.
Vuonna 2025 voimaan tuleva rakennuslaki sisältää muutamia keskeisiä uudistuksia, muun muassa se vahvistaa digitaalisen tiedon asemaa rakentamisen sektorilla. Tietomallien käyttö ja lupaprosessin digitaalisuus on kirjattu tulevaan lakiin. Lisäksi ilmastoselvitykseen liittyvä, rakentamisluvan hakijan toimittama materiaaliseloste sekä purkamiseen liittyvät ilmoitukset alkavat kerryttää valtavaa tietopankkia.

Tieto siitä, mitä materiaaleja rakennuskantaan on kertynyt, antaa hyvät mahdollisuudet ennakoida sekä rakennusten korjaustarvetta että myöhemmin myös purkamisen ja osien vaihdon yhteydessä kierrätykseen tulevien materiaalien laatua ja määrää. Purkuilmoitukset taas antavat ennakkotiedon kierrätysmarkkinoille piakkoin tulevista raaka-aineista. Ympäristöministeriö on valmistelemassa asetuksia, joilla rakennusten kiertotalousominaisuuksia määritellään. Kiertotalouden kehittämisen myötä rakennustuotteiden ja -materiaalien halutaan muodostavan yhä sulavampia kiertoja käytöstä toiseen.

Puutuoteteollisuus hallitsee hyvin tiedon tuotteista aina laitoksen lähtöportille saakka. Se miten tuotetietoa käsitellään arkkitehtuuri- tai rakennesuunnittelijoiden pöydillä, vaatii vielä paljon kehitystyötä. Toki puutuotteissa määrittelyissä ja valmiuksissa on eroja. Mitä pitemmälle jalostettu tuote, sitä enemmän ja monipolvisempaa tietoa siitä tarvitaan. Digitiedon määrittelyiden valmistelu- ja standardisointityötä on jo joiltakin osin tehty eurooppalaisen puutuoteteollisuuden yhteisprojektissa, eri tuoteryhmien omissa pohdinnoissa sekä laajemmin erityisesti Rakennustiedon kehitysprojekteissa.

Puutuotteita käytetään pääosin rakentamiseen. Siksi puutuoteteollisuuden tulee olla aktiivisesti mukana työssä, joka varmistaa sen, että tuotteiden käyttö myös suunnittelijan kannalta on yhtä helppoa kuin muidenkin tuotteiden.


Aila Janatuinen
Johtava asiantuntija
Puutuoteteollisuus ry

Jaa artikkeli

Kategoriat