3/2020

Suhteemme muutokseen

Luonnossa, taloudessa ja yhteiskunnallisessa elämässämme vain muutokset ovat pysyviä. Joskus ne ovat nopeita, kuten nyt koronaviruksen aiheuttamassa myllerryksessä. Pandemia sai nyt koko maapallolla normaalin arjen raiteiltaan parissa kuukaudessa. Jotkut muutosprosessit ovat hitaita kuten esimerkiksi ilmakehän tasapainon järkkyminen teollistumisen ja energian käytön valtavan kasvun myötä. Tämän kehityksen muuttuminen ongelmaksi on kestänyt yli 200 vuotta.
Muutosten ymmärtämiseen ja yhteiskunnalliseen hallintaan olemme luoneet Suomessakin tuhansien yhdistysten ja toimintojen verkoston. Näiden enemmistö on toiminta-ajatukseltaan tarkoitettu tukemaan jäsentensä arkea eri tavoin. Meidän puumiesten järjestö perustettiin 90 vuotta sitten helpottamaan ja auttamaan jäsenistönsä arkea.

Puumies-yhteisön toiminta painottui alkuvuosikymmeninä ammatillisen osaamiseen ylläpitoon ja kehittämiseen koulutuksen, retkeilyjen sekä yhteisten opintomatkojen avulla. Vierailujen suuntaaminen uusien menetelmien ja tekniikoiden tutustumiseen on ollut erittäin merkittävä jatkokoulutuksen muoto. Myös aktiivinen työpaikkavälitys on palvellut jäsenistöä sekä samalla työnantajiakin puutteellisten yhteyksien aikana. Keskustelulla ja mukavalla yhdessäolollakin on aina ollut puumiehille suuri merkitys. Se on aina osattu.

Toisen maailmansodan jälkeisinä myrskyisinä aikoina puumiesten toimintaan otettiin mukaan jäsenistöä palvelemaan työmarkkinatoimintaa ja työttömyyskassakin runsaan parin vuosikymmenen ajaksi. Puun syvemmän olemuksen pohdiskelu jäi vähemmälle huomiolle nopean talouskasvun vuosikymmeninä.

Valtaosa järjestömme jäsenistöstä työskentelee päivittäin puuta hyödyntäen. Järjestömme fokus on puussa ja sen kasvun taitavassa hyödyntämisessä tuhansiin eri tarkoituksiin. Vireän järjestömme ja lehtemme kautta voimme tuoda kehitykseen jäsenistömme osaavan näkemyksen.

Puun asema yhteiskunnassa ja taloudessa on tulossa uuteen tilanteeseen. Ilmaston muutos on nostanut puun ihmiskunnan selviytymissuunnitelmassa keskeiseen asemaan. Suhteemme puuhun merkitsee nykypäivänä monipuolista pohdintaa sen taloudellisessa, teollisessa sekä ekologisessa käytössä. Valitettavasti arjen päätökset esimerkiksi metsäpolitiikassa eivät herätä luottamusta puun, metsän ja sen kasvun syvällisestä ymmärtämisestä.

Järjestöllämme ja lehdellämme on tässä prosessissa nyt ja tulevien vuosikymmenten valtavassa muutoksessa tärkeä tehtävä tuomalla puumiesten tieto ja osaaminen mukaan ohjaus- ja päätösprosessiin. Koska maailmamme on nyt nopeassa muutoksessa muutaman vuosikymmenen tasaisen jakson jälkeen, myös meidän itsemme ja tämän yhteisen järjestömme on oltava joustava muuttumaan haasteiden mukaan. Olemmehan olleet jo valppaasti ja joustavasti kehityksessä mukana 90 vuotta.

Oleellinen ero menneisiin vuosikymmeniin on nyt se, että nyt muutokset tulevat olemaan nopeita, usein odottamattomia. Olemme matkalla kohti järjestömme kunniakasta 100 vuoden paalua. Tämä on puun hyödyntämisen koko historiassa lyhyt jakso. Puumiesten polku suomalaisessa yhteiskunnassa on ollut kunniakas ja tulevaisuuteen katsova. Tällä tiellä on hyvä jatkaa jäsenistön ja yhteiskunnan parhaaksi.

Tapio Rissanen
Puumies vuodesta 1973 ja
Puumiehet ry:n toiminnanjohtaja 1973–1977

Jaa artikkeli

Kategoriat