6/2021

Takaisin puuhun

Euroopan unionissa käsitellään parhaillaan laajaa ilmasto- ja energiapakettia. Sen tavoitteena on, että Eurooppa ei vuonna 2050 enää lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Tavoite on hyvä. Suomi pyrkii osaltaan samaan jo vuonna 2035.


Metsäteollisuuden ilmastotiekartta Vireä ja vihreä talous on avittanut päättäjiä hahmottamaan puunjalostuksen hyödyt ilmastotavoitteille. Moni päättäjä Brysseliä myöten on ilahtunut alan myönteisestä kehityksestä ja myönteisestä ilmastovaikutuksesta.


Lähtökohdat ovat hyvät. Suomen metsävaroihin on varastoitunut hiilidioksidia noin 3200 miljoonaa tonnia. Metsävarojen jokavuotinen kasvu on jatkunut 50 vuotta ja sitä voidaan edelleen jatkaa, vaikka puunkäyttö lisääntyisi. Hyvä kasvu ja hiilivaraston säilyminen edellyttävät aktiivista metsätaloutta, joka pitää metsät myös terveinä.


Metsäteollisuuden päästöt ovat jo nyt pienet, koska uusiutuvan energian osuus tehtaiden energian tuotannosta on 87 prosenttia. Tehtaat voivat päästä irti fossiilisista polttoaineista noin 15 vuodessa, mikäli tehtaisiin kannattaa investoida.


Metsäteollisuuden tuotteet vähentävät globaalisti hiilidioksidipäästöjä yli 16 miljoonaa tonnia vuodessa substituution kautta eli korvaamalla tuotteita, joiden valmistus aiheuttaa suuremmat fossiiliset päästöt. Tämän lisäksi puuperäiset tuotteet varastoivat hiilidioksidia, puurakennukset mitä runsaimmin ja pitkään.


Toiveita fossiilievoluution kääntämisestä ja paluusta takaisin puuhun herätti Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin lanseraama ”Uusi eurooppalainen Bauhaus”. Siihen kuuluvat muun muassa kestävä kehitys, estetiikka ja uusiutuvuuden arvostus. Puurakentamisen ja uusiutuvien materiaalien luulisi istuvan tähän ajatusmaailmaan täydellisesti.


Valitettavasti vaarana on, että puunkäyttöä huonommat ratkaisut houkuttelevat. Yksi tällainen on, että politiikassa pelataan lisäaikaa fossiiliselle hiilelle, jota yritettäisiin hamaan tulevaisuuteen saakka varastoida metsien puihin. Puunkäyttö nähdään tässä ajatuskyhäelmässä ongelmaksi.


Kyhäelmä ei toimi, sillä metsä on altis monenlaisille tuhoille eikä puu ole pysyvä hiilipankki. Arvoitus: kuinka tehdään ilmastopolitiikan haluama talo puusta, joka jätetään metsään? Ei mitenkään. Tämä on sokea piste ilmastokeskustelussa. Siinä unohtuu, että metsävarojen ja puunkäytön kasvu voivat tapahtua samanaikaisesti.


Fossiilit kuuluvat menneisyyteen ja uusiutuvat tulevaisuuteen. Tämä ydinajatus pitäisi sisällyttää EU-päätöksiin, jotka koskevat esimerkiksi metsänieluja, uusiutuvaa energiaa, kestävää rahoitusta ja metsiä ylipäänsä. Se kannustaisi metsäteollisuutta investoimaan fossiilittomaan tuotantoon ja monipuolistuvaan tuotepalettiin sekä motivoi metsänomistajia pitämään metsät hyvässä kunnossa.

 

 

 

Ahti Fagerblom
Energia- ja ilmastopäällikkö

Metsäteollisuus ry

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Logisnext Finland Oy osti Berner Koneet-liiketoiminnan

Logisnext Finland ja Berner ovat allekirjoittaneet sopimuksen Berner Koneet -liiketoiminnan myynnistä. Kaupan myötä Mitsubishi Forklift Trucks -brändin, Combilift-monitietrukkien sekä Dulevo-lakaisu- ja harjakoneiden liiketoiminta ja edustus Suomessa siirtyvät Berneriltä Logisnext Finlandille.

Lue artikkeli >>

Kategoriat