4/2023

Teollisuus muuttaa takaisin Eurooppaan

Venäjä on mustalla listalla. Kiinan ihmisoikeudet, ympäristökysymykset ja Taiwan herättävät suuria kysymyksiä. Kuljetuskustannukset ovat kasvaneet. Kuluttajien ja yritysten herääminen kestävän kehityksen välttämättömyyteen on esillä jokaisena päivänä kaikessa mitä teemme ja tuotamme. Mutta Euroopalla on valttikortit käsissään. Teollisuus muuttaa edellä mainituista syistä takaisin Eurooppaan, ja nyt sille on rakennettava uusi alusta. Vanhoilla menetelmillä sitä ei saavuteta, mutta päivitettynä Euroopan teollisuus on iskussa. Tarvitsemme uudenlaista osaamista, uusia työntekijöitä ja uutta tekniikkaa.

Kymmenen viimeisen vuoden aikana on noin puolet puusepänliikkeistä lopettanut toimintansa, mutta samalla yritysten liikevaihtokertymä on kaksinkertaistunut. Yrityskoot ovat kasvaneet ja yritysten tehokkuus on parantunut. Tästä syystä työntekijöiden osaamisen tarve muuttunut. Suuremmat ja tehokkaammat yritykset tarvitsevat erilaisia työntekijöitä ja erilaista osaamista kuin pienet yritykset. Suuremmissa yrityksissä tarvitaan muun muassa tuotannonohjausta, työsuunnittelua sekä markkinointia, pienissä yrityksissä ei näille tehtäville välttämättä ole tarvetta tai taloudellisia resursseja. Tarvitaan siis insinöörejä sekä korkeamman osaamisen tuotantotyöntekijöitä. Tarvitaan kansainvälistymistä vahvistavia työntekijöitä.

Suomessa on hieno koulutusjärjestelmä. Meillä on ammattikorkeakoulutus muun muassa työnjohdolle, ammattikoulu valmistaville työntekijöille ja työväenopisto harrastajille. Mutta missä on koulutuksen painopiste? Puualalla koulutetaan pääsääntöisesti artesaaneja, joiden koulutus ei ole niinkään keskittynyt teollisuuden valmistaviin tehtäviin vaan enemmänkin käsi- ja taideteollisuuden tarpeisiin. Koulutuksen painopisteen muutos sinne, mistä koulutukseen tarvittavat veroeurot kertyvät, olisi nyt tarpeen.

MOSAIC on EU:n rahoittama neljä vuotta kestävä käsi- ja taideteollisuusalojen koulutuksen kuuden maan yhteinen kehityshanke. Se on yksi suurimmista EU rahoitteisista koulutuksen kehityshankkeista. Hankkeen keskiössä on puuhuonekalujen valmistus. Jokaista maata edustaa ammattikoulu, ammattikorkeakoulu sekä yksi alan yritys. Suomesta mukana on Omnia Espoosta, LAB Lahdesta ja itse toimin Suomen yritysedustajana. MOSAICin kautta lanseerataan eri maiden oppilaitoksiin uudenlaista opetusajattelua ja työpajoja. Itselläni on vastuu ensimmäisen pilottityöpajan opetuksesta Ranskan Lyonissa toukokuun alussa. Työpajassa yhdistetään viikon ajan digitaalista graafista suunnittelua digitaaliseen puuntyöstöön ja puuhuonekalujen sekä puuesineiden valmistukseen. Graafisen suunnittelun opettaja tulee Espanjasta ja huonekaluteollisuuden opettajat Lyonilaisesta ammattikoulusta SEPRistä jossa työpaja järjestetään. Odotukset ja motivaatio koulutuksen sekä Euroopan teollisuuden vahvistamiseen ovat korkealla.

Ola Kukkasniemi

toimitusjohtaja, puuseppä ja puuteknikko

Puusepänliike Wooden Oy

Jaa artikkeli

Kategoriat