7/2021

Tuotteiden hiilijalanjälkitieto nousee tärkeäksi

Maankäyttö- ja rakennuslakia ollaan uudistamassa. Pääasiallinen syy uudistukselle on joidenkin olemassa olevien ongelmien ratkaiseminen, kuten rakentamisen vastuukysymykset sekä vaadittavat pätevyydet. Uudistuksen myötä lainsäädäntö kattaa myös ilmastokysymykset. Se tulee toteutumaan rakennusten hiilidioksidipäästöjen säätelynä. Onhan rakentaminen globaalistikin yksi merkittävimpiä hiilidioksidipäästöjen lähteitä.


Rakentaminen vaikuttaa ilmastoon monella tavalla. Pitkäaikaisin vaikutus on käytönaikaisella lämmitys- ja käyttöenergialla, joka on ollut iso osa rakentamisen hiilidioksidipäästöistä. Energian päästöt ovat kuitenkin nopeaa vauhtia laskemassa, kun kivihiilen käytöstä luovutaan ja siirrytään bioenergiaan tai päästöttömiin energiamuotoihin. Tällöin rakennustuotteiden valmistuksen, rakentamisen ja rakennuksen käytön jälkeisten toimien merkitys nousee esiin. Tämä osa onkin nyt tulossa säätelyn piiriin.


Rakennustuotteen päästöt muodostuvat raaka-aineista, kuljetuksista ja valmistusprosessista. Puutuotteilla tähän lasketaan metsien istutuksesta alkaen kaikki toiminnot aina siihen saakka, kunnes valmis tuote kiinnitetään rakennukseen. Tätä varten on olemassa standardi, jonka avulla voidaan luoda rakennustuotteen ympäristöseloste. Käytettyjen tuotteiden selosteiden perusteella lasketaan koko rakennuksen hiilijalanjälki, joka myös tulee olemaan säätelyn kohde, ei yksittäiset rakennuksissa käytettävät tuotteet.


Varsinkin rakennusliikkeet ovat viime päivinä kysyneet valmistajilta tuotteen ympäristöselostetta. Hiilijalanjälkeä koskevaa asetusta varten on koottu ns. kansallinen päästötietokanta, jossa on listattu rakennustuotteiden hiilidioksidipäästöt. Koska tämä on yleisluontoinen tietokanta, tuotteiden hiilidioksidipäästöjen määrää on varmuuden vuoksi kasvatettu. Niiltä tuotteilta, joille ei ole olemassa kotimaisia ympäristöselosteita, päästötiedot on kopioitu jostakin toisesta maasta tai eurooppalaisista keskimääräisistä tietokannoista. Siinä vaiheessa, kun päästöjä todella aletaan ruuvata alas, valmistaja hyötyy siitä, että pystyy näyttämään oman tuotteensa päästöt. Siksi tuotteen ympäristöselosteen teettäminen kannattaa. Samalla saa analyysin oman tuotantonsa päästöistä, jolloin voi harkita toimenpiteitä, joilla päästöjä saa alaspäin.


Hiilijalanjäljen seuranta edistää puun käyttöä rakennusmateriaalina. Sementin valmistukseen liittyy suuret päästöt, samoin metallien. Puun päästöt ovat matalat, lisäksi puu varastoi hiiltä, myös rakennuksessa. Sen vuoksi puutuotteiden valmistajien kannattaa olla aktiivinen.

Aila Janatuinen
Erityisasiantuntija

Puutuoteteollisuus ry

Jaa artikkeli

Kategoriat