9/2022

Yhdessä tekemisen kautta yhteisiin voittoihin

Havahduin asian tärkeyteen, kun kuuntelin Puupäivässä Pekka Heikkisen esitystä Helsingin kaupungin kanssa tehdystä kehityshankkeesta. 1990-luvun alusta asti suunnittelu- ja opetustehtäviä tehnyt professori totesi nyt olleensa mukana uransa ”kokonaisvaltaisimmassa projektissa”. Hankkeessa on suunniteltu täydennysrakennuskohteiden asuntotuotantoon soveltuva tyyppipuukerrostalo. Mukana oli iso ryhmä eri suunnittelualojen osaajia. Ryhmässä oli muun muassa talotekniikan ratkaisuja tarkasteltu erityisellä pieteetillä. Arkkitehdit ja insinöörit olivat tehneet kokonaisvaltaista yhteistyötä parhaiden tila- ja rakenneratkaisujen löytämiseksi.


Tämän kaltaista pitkälle luotaavaa kokonaisuuden optimointia ei harrasteta yksittäisissä rakennushankkeissa. Suunnittelu tehdään nopeasti valmiiksi, jotta päästään rakentamaan. Työryhmän jäsenet hoitavat oman osansa suunnittelun ketjussa ja ”häiritsevät” kiireistä kollegaa mahdollisimman vähän. Perinteinen rakennusurakan hankintatapa ei kannusta kehittämään yhteistyötä, saati kokonaisratkaisuja, jotka hyödyttäisivät seuraavia rakennushankkeita.


Yhteistyö on lähtökohtaisesti hankalampaa kuin yksin tekeminen, mutta onnistuessaan palkitsevampaa. Jokainen hyötyy yhteistyöstä ja on hyödyksi toisille. Mitä paremmin osaamme tehdä työtä yhdessä, sen paremmin menestymme. Yhteistyön tuloksena palkinto voi olla paljon suurempi kuin osiensa summa.
Näin kävi Ylivieskan kirkon rakennushankkeessa. Professori Kimmo Lintulan Puupäivässä 2021 esittelemässä projektissa opeteltiin sveitsiläinen tapa suunnitella Design to production -ajattelun mukaisesti. Jo luonnossuunnitteluvaiheessa huomioitiin rakenteen toteuttaminen. Jokainen liitoskin suunniteltiin auttamaan nopeaa, turvallista, helppoa ja hyvää rakentamista. Lopputuloksena kirkossa hyödynnettiin maksimaalisesti kantavia liimapuukaaria ja uudenlaista liitostekniikkaa sekä optimoitiin CLT:n käyttö tuotannollisesti, taloudellisesti ja rakenteellisesti. Hanke toteutettiin allianssimallilla.


Integroidut toteutusmuodot ovat puurakentamisessa erityisen suositeltavia erilaisten vaihtoehtoisten ratkaisujen ja vakioimattomuuden takia. Ala on kiihkeässä kehitysvaiheessa, jossa tarvitaan syvällisen erityisosaamisen yhdistämistä kokonaisnäkemyksellisyyteen ja ennen kaikkea uuden innovointiin. Kehitystä vauhdittamaan tarvitaan kannustimia. Pelkällä hyvän tahdon julistamisella emme saamme muutosta aikaan, vaan mukaan täytyy ottaa raha.


Puupäivässä kuulimme teknologiateollisuudesta tutusta patentointikäytännöstä, jonka siirtäminen laajemmin rakennusalalle voisi kiihdyttää puurakentamisen kehitystä ja markkinaosuuden kasvua, sekä nostaa meidät alan toimijat taloudelliseen menestykseen.


Jari Saukon ja Jussi Savolaisen kuten muidenkin mainittujen Puupäivä-esitysten tallenteet ovat nähtävillä Puuinfon YouTube-kanavalla.

Anu Turunen

toimitusjohtaja

Puuinfo Oy

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Kategoriat