(Yhdistys)yhteistyössä on voimaa

Suomi on perinteisesti ollut yhdistysten luvattu maa. Melkein kaikki meistä kuuluu tai on kuulunut johonkin yhdistykseen, joko työn puolesta tai siviilissä. Jokaisella puualan yhdistyksellä on myös oma tarkoituksensa ja siten oman jäsenkuntansa määrittelemä tehtävä.

Puuteollisuusyrittäjät ry:n juuret ovat sodan jälkeisessä rakentamisessa. Ensimmäiset toimet puuseppien järjestölle alkoivat jo vuonna 1940. Varsinainen Puuseppien Liitto ry:n perustamiskokous järjestettiin 12 päivä tammikuuta 1941. Liiton tarkoituksena oli olla ”puusepänammatinharjoittajien keskinäisenä yhdyssiteenä, työskennellä ammattitaidon kohottamiseksi sekä neuvoa ja edistää jäsentensä ammatillisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja”. Tämä ajatus kantaa ensi vuonna 80 vuotta täyttävää Puuteollisuusyrittäjät ry:tä edelleen.

Vuosikymmenien saatossa yhdistyksen nimi on muuttunut useasti. Vuonna 1945 nimi muutettiin Puusepänliikkeenharjoittajien Liitto ry:ksi, entinen nimi kun leimasi liikaa työntekijöiden järjestöksi. Vuonna 1981 nimi muutettiin edelleen Puusepänliikkeiden Liitto PL ry:ksi. Suomen Yrittäjistä tuli yhdistyksen emojärjestö vuonna 1996.

Nykyinen nimi, Puuteollisuusyrittäjät ry, otettiin käyttöön keväällä vuonna 1998 ja nimen tarkoituksena oli näyttää yhteys emojärjestöön Suomen Yrittäjiin.
Puuteollisuusyrittäjät on toiminut 25 vuotta Suomen Yrittäjien toimialajärjestönä ja se rooli on meille sopinut. Uutena yhteistyömuotona on jo muutaman vuoden ajan ollut yhdistysjäsenyys Puutuoteteollisuus ry:ssä.
Meitä yhdistyksiähän on puualalla useita – jalostustavasta ja yhdistyksen taustoista johtuen. Syksyllä valmistui kattava selvitys olisiko mahdollista sulauttaa puualan järjestöjä yhteen. Aivan sellaisenaan selvitys ei tule menemään läpi, mutta siitä on hyvä jatkaa keskustelua. Tärkeintä on mitä yritykset haluavat meiltä yhdistyksiltä ja miten yhteistyötä voitaisiin kehittää. Hyvänä esimerkkinä yhteistyön toimivuudesta on Puutuoteteollisuus ry, joka on koonnut useat yhdistykset saman pöydän ympärille. Puuhun ja puurakentamiseen kohdistuvat säädökset ja määräykset ovat jatkuvassa muutoksessa. Niitä ei voi jättää huomioimatta ja siksi seuranta on elinehto alan yrityksille.

Puuteollisuusyrittäjät tutkii edelleen yhteistyön syventämismahdollisuuksia Puutuoteteollisuuden kanssa ja ensi vuosi näyttää missä määrin tämä onnistuu. Koska työehtoasiatkin ovat nyt nousseet tapetille, on tärkeää kuunnella miten yritykset kokevat oman järjestönsä tärkeyden, roolin TES-kentässä ja missä laajuudessa järjestöjen yhteistyötä voidaan sulauttaa. Jatketaan yhteistyötä sitten yhdessä tai erikseen, muistetaan pitää yritysten etu tärkeimpänä ja katse vahvasti tulevassa.
Toivotan Teille kaikille Puumies-lehden lukijoille rauhallista Joulunaikaa ja Menestystä Vuodelle 2021!

Janne Liias
Toimnnanjohtaja
Puuteollisuusyrittäjät ry

Jaa artikkeli

Kategoriat